Doelstellingen

De stichting 100% onderhouden is een onafhankelijk orgaan dat zich inzet om transparantie, veiligheid en duurzaamheid in relatie tot goed auto-onderhoud te bevorderen. Onze strategische visie rust op vier pijlers, waar we aan bouwen en die ons focus geven van denken en handelen:

1. Terugbrengen van de economische schade door onderhoudsachterstand of fraude door:

  • Bevorderen transparantie over onderhoud (middels keurmerk)
  • Zichtbaar maken van fraude met onderhoudsinformatie

2.Terugdringen aantal verkeersongelukken waarin achterstallig onderhoud een factor is door:

  • Wijzen op gevolgen van het verwaarlozen van onderhoud
  • Informatie geven over het belang van goed onderhoud

3.Verlengen van de technische levensduur van een auto door het:

  • Stimuleren van consumenten om onderhoud niet over te slaan
  • Stimuleren van leasemaatschappijen en bedrijven om geen onderhoud over te slaan

4.Terugbrengen van de gemiddelde onderhouds- en reparatiekosten van een auto door het:

  • Wijzen op gevolgen bij het nalaten van essentieel onderhoud (reparaties)
  • Informeren en stimuleren van transparantie over noodzakelijk onderhoud (ook niet teveel)
Over de stichting

De stichting 100% onderhouden is een onafhankelijk orgaan dat zich inzet voor goed auto-onderhoud.
Lees hier meer over de stichting

Algemeen >

Ontstaan >

Organisatie >

Doelstellingen >

100% in het nieuws >

 

Gevolgenblog
  • Gevolgen van geen onderhoud