Hoe werkt het dan?

Een bedrijf dat deelneemt aan 100% onderhouden kan zelf het keurmerk toekennen aan een auto die aan de eisen voldoet. Dat is een secuur werkje alleen al omdat voor elk type auto weer een ander schema geldt.

Opgeleide experts

De 100%- expert is speciaal opgeleid om te weten wanneer welk onderhoud nodig was aan een auto. De 100%-expert weet waar hij (of zij) over praat en hij is bevoegd om de auto’s te beoordelen.

Onderhoudsboekje en andere informatie

De auto wordt beoordeeld aan de hand van een onderhoudsboekje, facturen samen met de vastgelegde informatie die aanwezig is bij de garage. De 100%-expert die beoordeelt of jouw auto weer up-to-date is moet weten welk onderhoud uw auto precies nodig heeft.

Verschillen per automerk

De fabrikant van uw auto heeft voor elke type auto voorschriften opgesteld. Per automerk verschilt dat, per type en ook per uitvoering van de auto. Het is dus een secuur werkje om het juiste onderhoudsschema erbij te pakken. Gelukkig zijn hier diverse digitale informatiesystemen voor. Wij controleren of jouw autobedrijf over het juiste informatiesysteem beschikt en of de 100%-expert de juiste opleiding heeft gevolgd.