Hoe verloopt de controle op het keurmerk?

Een bedrijf dat deelneemt aan 100% onderhouden moet aan hoge eisen voldoen. Binnen het bedrijf is één van de technisch geschoolde mensen als 100%-expert aangewezen. Hij (of zij) is verantwoordelijk om het keurmerk aan een auto toe te kennen en weet precies wanneer een auto in aanmerking komt.

Stichting voert bedrijfscontroles uit

Om te controleren of deelnemers zich aan de regels houden, laat de stichting bedrijfscontroles uitvoeren. Tijdens een controle wordt kritisch en objectief gekeken naar de procedure die men in het bedrijf volgt om het keurmerk toe te kennen. Ook wordt er gekeken naar de manier waarop alles geadministreerd wordt.

Signalen van consumenten en sancties

De stichting reageert direct op signalen van consumenten en ken en zal sancties opleggen  waar dat nodig is. Een sanctie kan zowel naar het bedrijf als ook naar de 100% expert.