Disclaimer

De website www.100procentonderhouden.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Stichting 100% onderhouden. Het is niet toegestaan om de website of een gedeelte daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van Stichting 100% onderhouden.

Via Stichting 100% onderhouden wordt algemene informatie verstrekt over Stichting 100% onderhouden en relevante diensten van Stichting 100% onderhouden. Bepaalde links op de website verwijzen naar websites van derden. Hoewel Stichting 100% onderhouden uiterst selectief is ten aanzien van websites van derden waarnaar verwezen wordt, hebben wij geen enkele invloed op deze websites of op de informatie die op deze sites wordt geboden. Stichting 100% onderhouden aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik of het vertrouwen in deze websites van derden.

Stichting 100% onderhouden besteedt voortdurend zorg aan de samenstelling en het onderhoud van deze website, alsmede bij de antwoorden/reacties op uw vragen. Echter, ondanks de constante zorg en aandacht is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie op deze site is onder voorbehoud van fouten.
Mocht de op deze site gepubliceerde informatie onjuistheden of onvolledigheden bevatten, kan Stichting 100% onderhouden niet aansprakelijk gesteld worden voor de hieruit voortvloeiende (directe dan wel indirecte) schade.

De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Stichting 100% onderhouden behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Aan de op deze site geboden informatie kunnen door de gebruiker geen rechten worden ontleend en worden geheel voor eigen risico gebruikt.

Het 100% onderhouden keurmerk geeft transparantie over de onderhoudshistorie en heeft uitdrukkelijk niet het karakter van een verzekering. Aan de toegekende keurmerken kunnen geen rechten ontleend worden. Ook zijn gevolgkosten, reparatiekosten of kosten van gebleken achterstallig onderhoud niet op de stichting verhaalbaar.

Onderzoek wijst uit dat de waarde van een 100% onderhouden keurmerk € 1.000,- incl. btw bedraagt. Volgens de algemene voorwaarden artikel 2 lid 14 kan het autobedrijf bij het bewezen en bewust foutief toekennen van het keurmerk een sanctie opgelegd krijgen. Verder kan er sprake zijn van een vergoeding aan de consument die de auto ten onrechte met het 100% onderhouden logo gekocht heeft. Dit in uitzonderlijke gevallen en te beoordelen en besluiten door de stichting en altijd met een maximum van € 1.000,- inclusief btw.

Over de stichting

De stichting 100% onderhouden is een onafhankelijk orgaan dat zich inzet voor goed auto-onderhoud.
Lees hier meer over de stichting

Algemeen >

Ontstaan >

Organisatie >

Doelstellingen >

100% in het nieuws >

 

Gevolgenblog
  • Gevolgen van geen onderhoud